Clarkrange High School — Bell Schedules

Regular School Day
Description / Section Start Time End Time Length
Release Bell 7:50 AM 7:58 AM 8 min
Warning Bell 7:58 AM 8:00 AM 2 min
1st Block 8:00 AM 9:05 AM 65 min
2nd Block 9:10 AM 10:15 AM 65 min
3rd Block 10:20 AM 11:25 AM 65 min
4th Block 11:30 AM 1:05 PM 95 min
Range Time 1:10 PM 1:40 PM 30 min
5th Block 1:45 PM 2:55 PM 70 min
Final Bell (Car Riders / Drivers) 3:00 PM
Clarkrange High School - 5801 South York Hwy., Clarkrange, TN 38553 - Phone: (931) 863-3143 - Fax: (931) 863-3981